19:18 EST Thứ ba, 06/12/2022

Trang nhất » Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật Viện Đại học Mở Hà Nội gồm:
  • Ban giám đốc
  • Tổ nghiệp vụ
  • Tổ Tài chính - Văn phòng
  • Các tư vấn viên pháp luật
  • Các luật sư và cộng tác viên
Giám đốc Trung tâm: PGS.TS Trần Hữu Tráng  

Thăm dò ý kiến

Bạn hiểu biết pháp luật ở mức độ nào?

Hiểu biết nhiều, sâu, rộng

Hiểu biết bình thường

Không hiểu biết lắm