Tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là văn bản pháp lý được Nhà nước quy định, thể hiện sự hợp pháp trong việc sử dụng đất của một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó với diện tích đất mình đang sử dụng. Khi có tranh chấp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ là cơ sở để xác minh sự hợp pháp trong hành động của các bên tranh chấp. Đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu các thủ tục pháp lý, trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của Quý khách hàng, Trung Tâm tư vấn pháp luật Viện Đại Học Mở Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn trong lĩnh vực này.
1. Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những trường hợp sau:

a. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn;

b. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

c. Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật Đất đai 2003 này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất (Điều 50);

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất (Điều 51);

d. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

e. Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

f. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

g. Người sử dụng đất quy định tại các điều 90, 91 và 92 của Luật Đất đai 2003:

- Đất khu công nghiệp (Điều 90);

- Đất sử dụng cho khu công nghệ cao (Điều 91);

- Đất sử dụng cho khu kinh tế (Điều 92);

h. Người mua nhà ở gắn liền với đất ở;

 i. Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở.

2. Các loại giấy tờ khách hàng chuẩn bị:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

3. Nội dung các công việc thực hiện của Trung tâm tư vấn pháp luật Viện Đại Học Mở Hà Nội: 

- Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;

- Làm việc với công ty Địa chính để đo kích thước thửa đất (Trong trường hợp cần phải đo đạc);

- Tiến hành nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký nhà đất;

- Theo dõi hồ sơ đăng ký để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ;

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hiệu quả và chính xác nhất.

Địa chỉ: Phòng 2.5, Nhà B101 Nguyễn Hiền, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 38684859    Hotline: 0989 008 647