Thông tư liên tịch về cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện việc phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch về cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện việc phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự
Ngày 14/01/2014 liên Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư liên tịch số 02//2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án (THA) và thực hiện việc phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự (THADS).
Thực tế cho thấy, Luật THADS 2008 không quy định về cung cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải THA. Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS cũng chỉ quy định về xác minh điều kiện THA mà không quy định rõ về trình tự, thủ tục và nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải THA và thực hiện việc phong tỏa, khấu trừ để THADS. Vì vậy, nhiều trường hợp các tổ chức tín dụng không thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên về việc cung cấp thông tin về tài khoản của người phải THA hoặc thực hiện không kịp thời dẫn đến việc đương sự tẩu tán tài sản, trốn tránh THA; hoặc việc quy định người phải THADS có trách nhiệm ký nhận vào danh sách chi trả lương hưu hoặc tiền trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (theo biểu mẫu thống nhất của bên thực hiện khấu trừ thu nhập), nhưng người phải THA không ký dẫn đến khó khăn trong thực hiện khấu trừ thu nhập. Đây là một trong những nguyên nhân của án tồn đọng, làm cho bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng không thi hành được, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật.
Do đó, Thông tư liên tịch số 02//2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải THA và thực hiện việc phong tỏa, khấu trừ để THADS đã được ban hành ngày 14/01/2014 nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc trao đổi, cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin; thời hạn cung cấp thông tin; quy định về các biện pháp chế tài đối với hành vi che dấu thông tin về tài khoản của người phải THADS hoặc tiết lộ thông tin để người phải THADS chuyển, rút tiền khỏi tài khoản làm ảnh hưởng đế quá trình THA; quy định trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp đối với bên yêu cầu cung cấp thông tin..., tạo cơ sở pháp lý để thi hành hiệu quả hơn bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014. 
Download tại đây