Trung tâm tư vấn pháp luật đính chính và xin lỗi

Trung tâm tư vấn pháp luật đính chính và xin lỗi
Trung tâm tư vấn pháp luật Viện Đại học Mở Hà Nội đính chính và xin lỗi về việc đăng tải bài báo "Luật sư thua kiện...thân chủ"
Ngày 24/03/2014, tại trang thông tin điện tử của Trung tâm tư vấn pháp luật đã đăng tải bài báo "Luật sư thua kiện...thân chủ" trên cơ sở tham khảo nguồn tin từ báo điện tử Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh - một trong những báo điện tử uy tín tại Việt Nam. Nội dung bài báo đã trích dẫn nguyên văn bài viết của phóng viên tại báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình hoạt động tiếp theo đội ngũ biên tập của Trung tâm đã mắc phải những sai sót trong nghiệp vụ nghiêm trọng. Cụ thể, bài báo "Luật sư thua kiện...thân chủ" đã được báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh gõ bỏ trong tháng 4/2014 do bài báo này là không đúng sự thật và trái pháp luật, nhưng từ phía Trung tâm tư vấn pháp luật là đơn vị dẫn nguồn tin đã không theo dõi và nắm bắt kịp thời để dỡ bỏ. Chúng tôi đã thiếu trách nhiệm và mắc nhiều sai sót cho đến khi Văn phòng luật sư Triệu Dũng và cộng sự yêu cầu dỡ bỏ bài báo.

Chính vì vậy, Trung tâm tư vấn pháp luật xin được đính chính lại thông tin đã đăng tải, chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi luật sư Triệu Dũng nói riêng và văn phòng luật sư Triệu Dũng nói chung. Chúng tôi nhận thức đây là sai sót ảnh hưởng lớn đến uy tín và hình ảnh của chính Trung tâm tư vấn pháp luật, đến các bên có liên quan và không thể chối cãi. Qua bản tin đính chính này, chúng tôi đề nghị các trang báo điện tử có dẫn và đăng tải xóa bỏ những thông tin liên quan đến bài viết nêu trên!
Trung tâm tư vấn pháp luật Viện Đại học Mở Hà Nội